Volley Voorne 2000 is de naam van de volleybalvereniging, die statutair haar zetel heeft in Brielle en vestigingen in Brielle, Vierpolders en Westvoorne.

De vereniging werd opgericht op 30 december 1999.

Volley Voorne 2000 is een fusieclub die is ontstaan uit Volley Voorne uit Brielle/ Vierpolders en Kangoeroes uit Oostvoorne.

Op dit moment, seizoen 2022-2023,  bestaat de vereniging  uit:

2 heren teams

3 dames teams

7 jeugd teams

1 recreanten team

Volley Voorne 2000 

is de naam van onze vereniging. Statutair hebben we onze “zetel” in Brielle. We hebben  vestigingen (speellocaties) in de Gemeente Brielle(Vierpolders) en Westvoorne. (Oostvoorne)

 Anno 2018 is Volley Voorne 2000 een stabiele en actieve sportvereniging. Voor zoveel mogelijk liefhebbers van het volleybal wordt een speelsoort geboden:

De bal gooien en vangen voor de kleinsten; Leren samenwerken en samenspelen voor de wat groteren; Prestatiegericht voor tieners en senioren. Aan de jeugd wordt veel aandacht besteed en er wordt veel in geïnvesteerd. Ook puur recreatief een balletje slaan of recreatief met wedstrijdaspiraties, behoort tot de mogelijkheden.

Ook senioren (70+) staan nog volop hun mannetje / vrouwtje.

Voor alle leden en teams geldt dat gezelligheid en sportiviteit voorop staat.

De vereniging heeft in haar nieuwe trainings- en wedstrijd locatie De Meander in Oostvoorne sinds september 2010 een accommodatie om trots op te zijn en om hard in te kunnen groeien.

In Vierpolders (gemeente Brielle) wordt gespeeld in het Dijckhuis. 

Verder zijn we een laagdrempelige vereniging, waar iedereen op zijn/haar niveau, met doorstromingsmogelijkheden en dichtbij huis, volleybal op een ontspannen wijze kan beoefenen.

Volley Voorne (1995 – 1999) Volley Voorne is in 1995 ontstaan door een fusie tussen Volleybalvereniging TOP en Volleybalvereniging Vierpolders. Vierpolders  bestond uit 1 herenteam en 1 damesteam en jeugd, maar voornamelijk recreanten. De naam Volley Voorne is gekozen, omdat deze algemeen is en er bij fuseren met andere verenigingen geen naamswijziging meer hoeft plaats te vinden. 

TOP (1960 – 1995) De groep groeide verder en binding met de kerk was er nauwelijks meer. Het werd ook meer gestructureerd. Er kwam naast het herenteam ook een damesteam en er werd een nieuwe vereniging opgericht (zonder de tafeltennissers) in 1960: Tot Ons Plezier (TOP). De eerste voorzitter was Johan Zondag. Er werd getraind in het sportzaaltje bij de Catharijneschool en daarna in de Mavo Van Dijk. Zodra de Dukdalf klaar was, werd hierin getraind.

Inmiddels was de vereniging uitgegroeid tot een vereniging met meerdere dames- en herenteams en veel jeugd. De bestuursvergaderingen waren heel lang en gezellig omdat het een echte vriendengroep was. Kampioensfeesten werden bij de familie Van den Berg thuis gevierd.

 De succesvolste tijd was wel toen de dames promoveerden naar de promotieklasse en later de 3e Divisie en de meisjes in de A-Topklasse speelden (1984). Hoogtepunten waren verder de buitentoernooien in Meerkerk, Laren en ook nog in België. Hier werd met zeker 6 teams naar toe gegaan. Later werd deelgenomen aan de toernooien in Hank. Hier namen nog wel meer teams aan deel. De trainingen werden op vrijdagavond in De Dukdalf gehouden. Hier was het altijd gezellig toeven, omdat er naderhand altijd “nabeschouwd” werd in de kantine. Al met al had men veel voor elkaar over en maakte iedereen er een gezellige vereniging van.

RKVC (1957 – 1960)Het allereerste begin van Volley Voorne speelde zich af op een schoolplein van de katholieke school Leonardus in 1957. Een aantal jongens wilden mee gaan doen met de eilandencompetitie (onder andere met Ibis, Vovero en Brinio). Daarom moest er in een zaal getraind gaan worden en moest er een naam komen. Dit werd RKVC (Rooms-Katholieke Volleybalclub). Het groepje werd namelijk “gesponsord” door de katholieke kerk. Dit werd tevens de officiële oprichtingsdatum: 1 september 1958. Samen met de tafeltennissers werd er getraind in de Geuzenstraat in 1958.

Kangoeroes (1960 – 1999) In 1960 ontstond er in Oostvoorne een groep mensen die wel zin hadden om te gaan volleyballen. Bij de gymnastiekvereniging WIK was er de mogelijkheid om in de gymzaal van WIK (later “de Toren” genoemd) recreatief te gaan volleyballen. Al snel werd het serieus en daarom werd er besloten een eigen vereniging op te zetten die ook competitie ging spelen. Ook moest er worden nagedacht over een naam. Men kwam snel met de naam “kangeroe” op de proppen. Omdat er in Leiden al een club was die zo heette werd het “Kangoeroes” en even toepasselijk heette het clubblad vanaf het eerste uur “De Buidel”. Zo werd op 1 september 1961 de Oostvoornse volleybalvereniging Kangoeroes opgericht.  

Voor een dorpse vereniging heeft Kangoeroes het altijd goed gedaan. De sfeer was goed en de prestaties ook. Daardoor moest er worden uitgeweken naar de “grote” sporthal “De Dukdalf” in Brielle, ook vanwege het ontbreken van een goede sportaccommodatie in Oostvoorne. 

Heren 1 heeft als hoogste, promotieklasse gespeeld en de Dames speelden altijd wel derde divisie of promotie klasse. Ook jeugd was er altijd volop. Dat kwam ook omdat onze belangrijkste voorzitter, Kees Kempen, ook de gymleraar van het dorp was.

Eind jaren ‘90 werd er steeds gesproken over een fusie met TOP/Volley Voorne. Ook door het ontbreken van goede accommodatie in Oostvoorne liep het ledenaantal terug. Zodoende werd besloten om een fusie aan te gaan met Volley Voorne