Beleidsplan grensoverschrijdend gedrag

Wij willen als sportvereniging alle leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Volleybalvereniging Volley Voorne streeft er naar om voor iedereen een veilig sportklimaat te scheppen. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er dan ook één teveel!  Om dit beleid goed uit te kunnen voeren, willen wij aan drie voorwaarden voldoen voor een breed preventief beleid gesteld door NOC*NSF en geldend voor al onze begeleiders (coaches, trainers en assistenten).

Download hier ons beleidsplan